Prohlášení o zdravotní nezávadnosti produktu Citrovital kapky

Výrobce Herb-pharma AG stahuje z trhu produkt Citrovital kapky, šarže 0815. Tato šarže mohla obsahovat látku benzalkonium chlorid. Produkt není zdraví ohrožující. V případě, že jste výrobek zakoupili, zašlete ho s dokladem o zakoupení na kontaktní adresu: Fytofontana CZ, s.r.o., Přístavní 1363/1, Praha 7. Ostatní šarže jsou nezávadné. Děkujeme za pochopení.
© Herb-Pharma 2006